Župnija


  • Ilijaš Jožko do 15. 8. 1966 Trošt Jože od 15. 8. 1966 do 31. 8. 1967 + Česnik Silvo od 31. 8. 1967 do 28. 7. 1968 Kosmač Janko od 31. 8. 1967 do 10. 10. 1969. Šavelj Adolf...


  •   Župnija je bila ustanovljena leta 1793 - Ljubljanska škofija (do tedaj je bila podružnica pražupnije Slavina; duhovnijo Postojna je upravljal kaplan, ki je v času pred ustanovitvij...


  • ŽUPNIJSKA CERKEV NAŠ SKUPNI DOM, BOŽJA IN ČLOVEŠKA HIŠA   Nekaj pomembnejših letnic: 1777 cerkev zgrajena 1793 Postojna postane župnija ...