Avtor: Jožef Koren Objavljeno: 3. 02. 2018

OZNANILA NA 5. NEDELJO MED LETOM POSTOJNA

 

 

4.

feb.

5. NEDELJA MED LETOM

Jožef Leoniški, kapucin, misijonar

8h

10h

18h

 

J

J

K

P

++ Blaž in Frančiška Žmak

za župniji

+ Franc Zemljak

+++ starši Markovič

5.

feb.

Ponedeljek

Agata, devica, mučenka

18h

 

 

j

k

p

+++ Franc in starši Milavec in +++ Dolenc

+ Ana Štefin

++ Srečko in Stanko Antončič

6.

feb.

Torek

Pavel Miki, duhovnik in drugi jap. mučenci

18h

 

 

j

k

p

++ Lovrenc in Ivanka Brezic

++ Frančiška in Alojz Čeč in +++ Klemen

+++ Marjan, Franc in Janez Bizjak

7.

feb.

Sreda

Nivard, redovnik

7h

18h

 

J

K

P

po namenu

+ Ana Cestnik, pogrebna

+++ iz družine Nardin

8.

feb.

Četrtek

Hieronim Emiliani, red. ustanovitelj

18h

 

 

J

K

P

+ Marjeta Kobal, pogrebna

v čast Sv. Duhu za pomoč in razsvetljenje

po namenu 126

9.

feb.

Petek

Apolonija, devica, mučenka

10.30h

18h

 

d

k

p

Dom UP + Marija Fabjančič

+++ Čebokli

++ Štefka in Stanko Curk

10.

feb.

Sobota

Sholastika, devica, redovnica

18h

 

 

J

k

p

+ Ivan Ferjančič

+ Franc Požar

++ Atanislav in Antonija Grželj

11.

feb.

 

6. NEDELJA MED LETOM

Lurška Mati božja,

svetovni dan bolnikov

8h

10h

18h

 

k

k

j

p

za župniji

v zahvalo in priprošnjo Lurški Materi Božji

++ Marija in Andrej Fajdiga

+ Fanči Berglez

 

 1. VEROUK bo za veroučence po urniku. V sredo, 7. 2., ob 17. uri bo imela verouk skupina A iz prvega razreda. V četrtek ni verouka, ker je kulturni praznik.
 2. MOLITVENA SKUPINA, ponedeljek, 5. 2., po maši.
 3. DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA, torek, 6. 2., ob 18.45, po maši.
 4. KATEHUMENAT, torek, 6. 2. ob 20. uri.
 5. NIKODEMOVA SKUPINA, sreda, 7. 2., po maši.
 6. MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE pred NAJSVETEJŠIM, četrtek, 8. 2.; pol ure pred mašo.
 7. BIBLIČNA SKUPINA, četrtek, 8. 2., po maši. 
 8. MLADINSKA SKUPINA,  petek, 9. 2., ob 20. uri.
 9. MIHAELOVI ZAKONCI, sobota, 10.2., ob 20. uri.
 10. DEKANIJSKE PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA v soboto, 10. 2., ob 16. uri v župnijski dvorani v Postojni.
 11. SREČANJE BIRMANCEV Z ANIMATORJI BIRMANSKIH SKUPIN bo prihodnjo nedeljo, 11. 2.,  ob 16. uri v veroučnih prostorih. Sodelovanje v birmanskih skupinah je za birmance obvezno.

12.VSEM ŽELIMO LEPO NEDELJO in MALO MANJ SNEGA V PRIHODNJEM TEDNU