Sodelovanje družin pri maši

Spoštovani starši in veroučenci in vsi ostali družinski člani.

Letos uvajamo v naši župniji sodelovanje družin pri mašah med tednom. Pobuda je namenjena uresničevanju sinode, ki nas vabi, da hodimo skupaj, da sodelujemo in prevzamemo poslanstvo kristjanov v družini, v Cerkvi in v javnem življenju.

Sodelovanje bo priložnost, da se spoznamo, da si pomagamo, in da ozavestimo našo molitev za vse družine v župniji. Začeli bomo z družinami birmancev.

POTEK SODELOVANJA

V zakristijo pridemo 10 minut pred mašo. V mesecu oktobru 10 minut pred začektom molitve rožnega venca, to je ob 18.20. Z duhovnikom se dogovorimo o poteku sodelovanja.

Ob 18.30 začne družina moliti rožni venec. Ljudje v cerkvi sodelujejo. Kako molimo rožni venec si lahko preberemo na https://nadskofija-ljubljana.si/laiki/kako-moliti-rozni-venec/

UVODNI DEL MAŠE

Zberemo se v zakrstiji. Mašo začnemo skupaj, eden od članov družine pozovni, nato pridemo pred glavni oltar in skupaj pokleknemo proti oltarju z Najsvetejšim. Nato se priklonimo proti daritvenem oltarju.

Po priklonu gre družina na levo stran v prezbiteriju, (nasproti zakristije) k rdečmi stolicam.

Na začetku maše duhovnik pozdravil družino in povabil k molitvi zanjo.

SODELOVANJE DRUŽINE PRI BESEDNEM BOGOSLUŽJU:

Eden od odraslih članov družine prebere berilo (oče, mama, ali otroci zadnje triade), eden od članov družine prebere psalm z odpevi, prošnje, lahko prebere eden od članov družine ali pa si jih razdelijo vsak nekaj. Člani družine lahko pripravijo tudi kakšno svojo prošnjo.

SODELOVANJE DRUŽINE PRI EVHARISTIČNEM BOGOSLUŽJU:

Po prošnjah člani družine prinesejo na oltar kelih in pateno s hostijo, nato prinesejo vrčke z vinom in vodo, nato pomagajo duhovniku, da si umije roke, družijo pladenjček, vrček z vodo in prtiček za roke.

Pri povzdigovanju hostije in keliha z vinom eden od družinskih članov pozvoni z zvončkom, kot duhovnik dvigne hostijo in ko duhovnik dvigne kelih.

Med mašo člani družine sedijo in stojijo, kot vsi ljudje v cerkvi. Ko v cerkvi ljudje klečijo, lahko družina poklekne ali pa stoji.

Pri pozdravu miru si voščijo mir z duhovnikom pri oltarju.

NA ZAKLJUČKU MAŠE

Potem ko duhovnik poljubi oltar se člani družine postavijo levo in desno ob duhovniku in počastijo oltar s priklonom. Nato se obrnejo skupaj z duhovnikom in pokleknejo proti glavnemu oltarju z Najsvetejšim in odidejo skupaj z duhovnikom v zakristijo.

Po maši pomagajo odnesti knjige in ostale pripomočke za mašo v zakristijo ter ugasnejo sveče.