5. poglavje: Vse nekaj pomeni

Objavljeno: 14. 10. 2022

UVOD https://youtu.be/jt5Yo59pGJE

 

 

UVODNA MOLITEV

»Mar blagoslovljeni kelih, ki ga blagoslavljamo, ni udeležba pri Kristusovi krvi? Mar kruh, ki ga lomimo, ni udeležba pri Kristusovem telesu? Ker je en kruh, smo mi, ki nas je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha.«

1 Kor 10,16-17

Gospod Jezus, prek tega programa sem spoznaval, da stvari niso vedno takšne, kot se zdijo na površju.

Vem, da se pri maši dogaja mnogo več, kot se zdi na prvi pogled. Četudi še vedno ne razumem vsega, sem Ti hvaležen, da mi odpiraš oči za te globoke skrivnosti vere.

Pomagaj mi »videti« in verovati, da sem po daru svete maše popolnoma združen s teboj in s svojimi brati in sestrami.

Amen.

 

VIDEO: VSE NEKAJ POMENI https://youtu.be/TE-EbZxRrDg

 

 

VSTOP V CERKEV https://youtu.be/ngDhxgaUrZc

 

 

POKLEK https://youtu.be/8sDhcvjeF5k

 

 

UVODNI DEL SVETE MAŠE https://youtu.be/IUQgzxkLgJU

 

 

BESEDNO BOGOSLUŽJE https://youtu.be/-c9MZCorcKc

 

 

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE https://youtu.be/lx-_S1axma0

 

 

SKLEPNI DEL https://youtu.be/D1DVPfwSRR4

 

 

Bili smo na potovanju odkrivanja skrivnosti svete maše ter naše naloge, da prenesemo milosti prejete Evharistije svetu, ki jih potrebuje.

V tem poglavju si pobliže ogledamo dejanske dele svete maše. Fr. Mike Schmitz nam razloži globlje pomene, ki se skrivajo za besedami in dejanji, ki sestavljajo sveto mašo.

 

VPRAŠANJA O VIDEU

Kako se imenuje del duhovnikovega oblačila, ki predstavlja njegovo avtoriteto in služenje?

Izberite le EN odgovor.

 

Zakaj med izpovedjo vere stojimo?

Izberite le EN odgovor.

 

Kdaj se kruh in vino spremenita v Jezusovo telo in kri?

Izberite le EN odgovor.

 

 

VSTOP V SKRIVNOST

 

 

Vsak dan zaužijemo oz. porabljamo mnogo različnih stvari: vodo, hrano, zrak …

A naše »zauživanje« ni omejeno le na to, kar jemo, pijemo ali dihamo. Del tega so tudi mediji in različne informacije. Tudi ko nekaj kupujemo oz. uporabljamo, si rečemo potrošniki, saj »uživamo« izdelke ali storitve, ki jih nekdo ponuja.

Sama beseda »zaužiti« oz. »užiti« vsebuje isti koren kot življenje – opisuje torej nekaj, kar naj bi nam dajalo oz. omogočalo življenje. Žal pa ni vedno tako preprosto. Nekatere stvari, ki jih uživamo, nas vodijo v nebesa, druge pa nas lahko usmerjajo v pekel.

Uživamo vse, kar jemo, pijemo, kupujemo, uporabljamo – in prepogosto se zgodi, da te stvari na koncu použijejo nas. Dobro in zlo, kreposti in razvade se bojujejo v naših dušah in odločitve glede tega, kaj uživamo, igrajo veliko vlogo pri tem, kdo zmaguje. Pri tem običajno ne gre toliko za to, da so stvari slabe same po sebi, kot za to, da jih uporabljamo na napačen način ali v napačni meri. Stvari lahko postanejo naši »bogovi« oz. maliki, ko dovolimo, da naše duše hrepenijo po njih namesto po Bogu. Jezus nas opominja:

»Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo; nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.« – Mt 6,19-21

Današnji svet je v slabem stanju, ker naša srca iščejo napačne »zaklade« in ker smo tako zaverovani sami vase.

Sveta maša pa je kraj, kjer se ne vrti vse okrog nas. Celo najbolj vase zaverovan potrošnik je poklican, da pogleda preko sebe in se osredotoči na Boga. Jezus želi, da k maši prinesemo svoje upe, strahove in grehe, ter da svoja hrepenenja združimo z njegovimi na križu. Pri sveti maši želimo, da nas použije Očetova ljubezen, namesto sovražnikovih laži; iščemo nebesa namesto zemlje.

Ko stopamo v vrsti, da bi prejeli obhajilo, stopamo proti žrtvenemu oltarju, na katerem je Sveti Duh po duhovnikovem služenju spremenil kruh in vino v Kristusovo resnično telo in kri. Ko prejmemo sveto Evharistijo, se pri zaužitju zgodi več, kot se vidi.

Ko mi užijemo Kristusa v Evharistiji, tudi on použije nas s svojo milostjo. Če smo na prejem obhajila primerno pripravljeni, nas Jezus dobesedno spremeni od znotraj navzven. Pri obhajilu je tako, kot bi prejeli Božjo transfuzijo krvi in duhovno transplantacijo srca. Bog nas prenovi, vlije nam svoje življenje, da s tem na zelo realen način postanemo njegovo telo v svetu.

Preden naslednjič prejmete obhajilo, prosite Svetega Duha, naj vam odpre duhovne oči, da bi videli in razumeli, kdo pri sveti maši použiva koga.

 

 

VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK

Zakaj ima duhovnik pridigo po evangeliju?

Preprosto povedano, naj bi bila pridiga razmišljanje o svetopisemskih odlomkih (ali vsaj o enem izmed njih, običajno o evangeljskem), ki smo jih pred tem slišali. Kajti čeprav je sporočilo Svetega pisma namenjeno vsem časom in kulturam, je od njegovega nastanka vendarle preteklo že tisoče let, pisali pa so ga ljudje, katerih jezik, navade in dojemanje sveta so se močno razlikovali od naših. Kako naj se na primer zavzamemo za gobavce, ko pa jih ob obisku lokalne trgovine ne srečamo ravno veliko?

S pridigo nam skuša duhovnik ali diakon pomagati, da bi razumeli kontekst beril ter tako lažje dojeli modrost Svetega pisma in znali njegovo sporočilo prenesti v svoja življenja.

Sv. Pavel je v pismu Tesaloničanom pisal o tem, kako pomembno je sprejeti in živeti Besedo: »Prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo Bogu, da ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli od nas, sprejeli ne kot človeško besedo, ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi deluje v vas, kateri verujete.« (1 Tes 2,13)

Pridiga naj bi nam pomagala živeti po Božji besedi v dejanjih in ne le v mislih.

Ali moramo pred prejemom obhajila k sveti spovedi?

Kratek odgovor je: Če se zavedate resnega greha, morate pred prejemom obhajila k spovedi. Toda zakaj Cerkev to zapoveduje?

Sv. Pavel je vernim v Korintu navedel precej prepričljiv razlog: »Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil ta Gospodov kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in krvjo. Naj torej vsak sebe presodi in tako jé od tega kruha in pije iz keliha, kajti kdor jé in pije, jé in pije svojo obsodbo, če ne razpoznava telesa.« (1 Kor 11,27-29)

Predstavljajte si, da na božično jutro odpirate svoja darila. Nekdo vam je podaril posebno darilo, ki ga je stalo vsega, kar je imel. Izroči vam ga s posebno pazljivostjo. Presune vas lepota daru, ne le zaradi darila samega, pač pa zaradi velike žrtve in ljubezni, ki stoji za njim. Ostanete brez besed ob dejstvu, da vam je nekdo namenil takšen dar. Bi ga zgolj odvili, vrgli čez ramo in se lotili naslednjega? Jasno, da ne. Zakaj? Ker to ne bi imelo nobenega smisla.

Naša dejanja sledijo našim prepričanjem. Če verjamemo, da je nekaj dar, s tem ravnamo pazljivo in s spoštovanjem, ki ga zasluži.

Smrtni greh izrine Božjo posvečujočo milost iz naših duš; zaduši njegovo življenje v nas. Če smo zagrešili takšen greh, se ga moramo spovedati, da bi lahko prejeli popoln, neomadeževan, nezamisljiv dar Evharistije. Zakrament sprave v nas obnovi posvečujočo milost in nas pripravi, da smo sposobni sprejeti Gospodovo telo in kri.

Spoved nas ponovno naredi za »žive tabernaklje«, ki so pripravljeni, da ponesejo Kristusovo evharistično navzočnost v svet.

 

 

POVZETEK POGLAVJA https://youtu.be/z_p7mtaMLl0

 

 

ZAKLJUČNA MOLITEV

Jezus je rekel svojim učencem: »Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi Oče in jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene jé, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli: kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj.« … Veliko njegovih učencev, ki so to slišali, je reklo: »Trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati?« … Po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. Jezus je tedaj rekel dvanajsterim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odvrnil: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.«

Jn 6,54-58.60.66-68

Gospod, v tem programu sem slišal mnogo stvari o sveti maši. Nekatere so bile lahke, druge težke. Pomagaj mi, da se nikoli ne bom bal tega, kar me želiš naučiti ali kar želiš storiti po in v meni.

Hvala, da si z mano vedno potrpežljiv in me ljubiš kljub napakam in grehom. Pomagaj mi v trenutkih dvomov, da bom veroval, da si ti Pot, Resnica in Življenje ter da si resnično navzoč v Evharistiji kot prava, večna hrana.

Hvala ti, da si nam dal sveto mašo, da sem prek nje lahko s teboj osebno povezan. Pomagaj mi, da bom vanjo popolnoma vstopil, da je nikoli ne bom imel za samoumevno in da bom vedno pripravljen biti tvoj učenec.

Amen.

 

POPOTNICA

 

 

Ko se boste poglobili v svojo vero in posebej v sveto mašo, se bosta zgodili dve stvari.

Prva je, da se boste želeli naučiti še več. Sledite tej želji in berite, sprašujte, premišljujte in molite o vprašanjih, ki se vam postavljajo. Pri tem so vam lahko v pomoč nekatera dodatna gradiva, ki so del tega programa, lahko pa se obrnete tudi na ponujene duhovne spremljevalce, ki vas bodo pri tem znali usmeriti.

Druga pa je, da vas bo Gospod uporabil, da o neverjetnem daru svete maše spregovorite tudi drugim – tako katoličanom, kot nevernim. Vložite čas in trud v boljše razumevanje svete maše in katoliške vere in opazujte, kako bo Gospod v vaše življenje pripeljal ljudi, ki iščejo odgovore na ta vprašanja.

 

IZZIV

 

Zdaj, ko poznate vse dele in pomene svete maše, se spravite iz klopi in se vključite v skupnost. V župniji je mnogo načinov, na katere lahko vključite svoje darove v delovanje skupnosti. Lahko se vključite pri sami liturgiji kot del skupine bralcev, pevskega zbora … Lahko se vključite v skupino za čiščenje ali krašenje cerkve, ali pa sodelujete v drugih skupinah, ki delujejo v vaši župniji.

Zapomnite si, da ste del Cerkve. In Cerkev vas potrebuje!

Kardinal Arinze o liturgiji in o sveti maši: https://youtu.be/SBFwiKF7G54?t=1481