Devetdnevnica 2022

Objavljeno: 7. 05. 2022

Pozdrav birmanci in birmanke.

Vem,da so obveznosti velike in da včasih ne morete k devetdnevnici v cekrkev. Ker pa je v devetdnenvici bistveno, da 9 dni prosimo Jezusa za darove Svetega Duha, vam objavljam kratko devednevnico, ki jo lahko opravite tudi doma, če ste zaradi bolezni ali drugih zelo pomembnih obveznosti zadržani.

9. DAN DEVETDNEVNICE:

8. DAN DEVETDNEVNICE:

7. DAN DEVETDNEVNICE:

6. DAN DEVETDNEVNICE:

5. DAN DEVETDNEVNICE:

Tokrat smo posneli tudi pesmi, berila, evangelij, nagovor, prošnje in zaključek devetdnevnice. Vsi, ki niste bili z nami vabljeni, da prisluhnite.

Zvočni posnetek se nahaja na https://youtu.be/g3vS3sM3_bA

4. DAN DEVETDNEVNICE:

4. dan — Dar sveta

Pesem 4. kitica:

Daj nam dar nebeški sveta, v stiski nam pomoč obeta.
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh.

https://magnificat.polensak.com/note/S%20skupno%20pesmijo%20prosimo.pdf

Preberi župnikov nagovor, ki ga je imel pri maši.

3. Dar sveta

 

Dar sveta ni dar svetà, ampak sveta, to pomeni dar pravega svetovanja. Dar, da si najdemo pravega svetovalca in da tudi sami postanemo pravi svetovalci.

Poleg staršev bi morali biti vaši dobri svetovalci tudi botri. Botri niso vaši sponzorji, ampak so tisti, ki vas podpirajo v verskem življenju, ki vam svetujejo, odgovarjajo na vaša vprašanja, ter dajejo dober zgled. Zato vas pri birmi tudi držijo, podpirajo z desno roko, ki jo položijo na vašo desno ramo. Boter nujno potrebuje dar Svetega Duha, kajti Sveti Duh je pravi in najodličnejši svetovalec na poti vere.

Hoditi po poti vere pomeni živeti v posvečujoči milosti. V posvečujoči milosti pa živimo, če redno prejemamo zakramente. Zato ne more biti boter nekdo, ki nima vseh zakramentov ali pa tisti, ki živi v grehu priležništva. Tak kristjan, ni zgled birmancu v veri, zato ne more opravljati službe bota. Za botera ni dovolj, da je dober človek, biti mora tudi ZGLED IN OPORA V VERI. 

V svetem pismu poznamo zgodbo o Tobitu in Tobiju. O Očetu, ki je oslepel in sinu Tobiju, ki je šel v daljno deželo po zdravila zanj. Oče ga ni mogel spremljati, zato mu je izbral dobrega prijatelja Rafaela. (Rafael mu je bil angel varuh)

In ta prijatelj mu je bil na poti v širni svet vseskozi dober svetovalec, ki ga je spodbujal, ki ga je bodril, hrabril in mu svetoval.

Vi, birmanci, boste kmalu postali srednješolci, nekateri boste šli v srednje šole tudi v Ljubljano, Sežano, Vipavo, Koper. Spletli boste nova prijateljstva in družili se boste v različnih skupinah. Pomembno je s kom se družite. Skupina imam veliko moč. Dobra skupina vas bo spodbujala k dobremu, slaba pa vas bo silila v slabo. Tudi v zasvojenosti. Pomembno je, s kom in kako boste preživljali vaš prosti čas. Tudi vikende.  Ne pozabite, da je nedelja Gospodov dan.

Pred vami je poleg izbire srednje šole že misel na bodoči poklic. Verjetno se o tem že pogovarjate med seboj in s starši. Toda ali ste že prosili za nasvet Boga, Svetega Duha, da bi vam dal jasno spoznanje za pravo življenjsko pot? Ali ste Boga že vprašali, če se strinja z vašimi načrti? Ali je kdo od vas, morda v sebi začuti, da ga Bog kliče na pot duhovnega poklica? Ste se o tem že s kom pogovorili? Naj vas ne vodi pri izbiri poklica in šole le misel na zaslužek, ampak tudi ali vas poklic veseli, in boste lahko storli v življenju veliko dobrega. V globini svojega srca prisluhnite glasu, ki ni vsiljiv, je pa zagotovo prisoten, to je glas Svetega Duha svetovalca. Če mu boste prisluhnili ne bo vaša izbira prihodnosti samo vaša, ampak bo odgovor na Božji klic, bo poslanstvo. Tako boste imeli občutek, da ste vključeni v večji načrt stvarjenja in vaše delo bo kat struna v melodiji večnosti.

Pred vami so leta, ko se boste zaljubili. Gre za zelo važno izbiro. Sveti Duh naj vam svetuje, kdo je vreden vaše ljubezni in vašega telesa. Ne glejte samo na lep obraz, stas in denar. Vse to mine. Prosite Svetega Duha, za bodočega moža ali ženo, ki bo mater ali oče vaših otrok. Čuvajte čistost svojega telesa, kot dragoceni dar, kot dragoceni vrt, za tistega, ki vam bo pripravljen obljubiti zvestobo v dobrem in hudem, ki vas bo iskreno ljubil in spoštoval vse dni življenja in ki bo to pripravljen obljubiti pred Bogom in ljudmi in ne samo ponoči na kakšnem skritem vogalu. Potem boste lahko kakor božja mati Marija, zapeli molitev veselja, velike reči mi je storil Gospod, zato se radujem v Bogu mojem odrešeniku.

Nato zmoli desetko rožnega venca, .... ki je poslal Svetega Duha

Molitev: Pridi, Sveti Duh, napolni nam srca z darom sveta, da ne bomo pri odločitvah preveč hiteli in predrzno zaupali. Uči nas, da bomo v življenju izbirali varna pota, četudi so zahtevna in strma. Svetuj nam in daj, da se bomo odgovorno odločali. Naj bodo naše odločitve sad tvojih navdihov. Sveti Duh, razsvetli nas, vodi nas in nas varuj. Amen.

Molitev: O pridi, Stvarnik, Sveti Duh

O pridi, Stvarnik, Sveti Duh, obišči nas, ki tvoji smo, napolni s svojo milostjo srce po tebi ustvarjeno.

Ime je tvoje Tolažnik, in dar Boga Najvišjega, ljubezen, ogenj, živi vir, posvečevalec vseh stvari.

Darov sedmero ti deliš, desnice prst Očetove; obljubil tebe Oče je, da v usta pravi govor daš.

Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen v naša srca vlij, v telesni bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki moč nam daj.

Odženi proč sovražnika in daj nam stanoviten mir, pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega.

Po tebi naj spoznavamo Očeta in Sina Božjega, in v tebe trdno verujemo, ki izhajaš večno iz obeh. Amen.

 

3. DAN DEVETDNEVNICE: NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

Pesem 3. kitica: Dar umnosti

Z umnostjo razum obsevaj in za dobro nas ogrevaj.
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh.

https://magnificat.polensak.com/note/S%20skupno%20pesmijo%20prosimo.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Y-CkfT7nxXA

Župnikov nagovor, ki ga je imel pri maši.

Tokrat napisano:

2. Dar umnosti

V pesmi pojemo Z UMNOSTJO RAZUM OBSEVAJ IN ZA DOBRO NAS OGREVAJ. Pri daru umnosti gre za to, da spoznavamo, kar je dobro in to tudi naredimo. Da delamo dobro in da ne delamo ne – umno, to je neumnosti. Kaj so neumnosti? To so dejanja, ki naj bi bila smešna, a na žalost povzročajo škodo, pogosto žalijo, mnoge tudi prizadenejo, da ne rečem, da so dostikrat tudi zelo nevarna in ogrožajo življenje.

V današnji Božji besedi sta apostola Pavel in Branaba šla, kot sta bila navajena »po svoji navadi« v soboto v shodnico, da bi poslušala Božjo besedo. Judom sta želela oznaniti tudi nov resnico o vstalem Jezusu, Božjem sinu. Zaradi uspeha pri nevernih sta pri Judih doživela preziranje in nevoščljivost. Ker so bili Judje hudobni v srcu, niso mogli sprejeti Božje besede.

Apostola se z njimi nista pripirala, ker to ni imelo nobenega smisla. Človek, ki noče, ne bo sprejel resnice oznanila.

Škoda je, če mi za dar vere ne prosimo, škoda je, če birmanci v pripravi na birmo nimajo v sebi želje in prošnje, da bi prosili za darove Svetega Duha. Bog natančno ve, koliko je kdo pripravljen in koliko v resnici odgovarja na Božjo ljubezen.

Tistim, ki ljubijo Boga vse pripomore k dobremu, tisti, ki ne ljubijo Boga pa vedno iščejo izgovore in opravičila.  

Papež Frančišek je rekel: Um nam omogoča 'intus legere' = intuicija, kar pomeni 'notranje brati'. Ta dar nam dá razumeti stvari, kot jih razume Bog, z Božjim umom. Človek namreč lahko razume neko situacijo s človeškim umom, s človeško pametjo. A razumeti neko situacijo poglobljeno, kot jo razume Bog, je posledica daru umnosti.

Tudi pri matematiki, nam včasih kakšna enačba ni jasna. Potem pa kar naenkrat dojamemo! Ali veste, kaj pomeni, če ti nekdo reče, da je si (ID10T)

KAJ JE BISTVO DANAŠNJEGA KRATKEGA EVANGELIJA

Kaj nam sporoča Jezus z besedami: »Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj«.

Ovce smo mi. Jezus je dobri pastir. Poslušati glas pomeni slediti in zaupati in verjeti. Hoditi za Jezusom pomeni živeti in dati prednost Jezusu. Ne pa stalno iskati izgovore. Zagotovo pomeni, tudi po birmi živeti kot kristjani, aktivno in ne samo takrat ko mi paše ali se mi zljubi.

Prosimo Gospoda, da nam odpre um, da bi bolje razumeli Božje in človeške stvari in situacije. Da bi znali brati tudi med vrsticami, globlji pomen stvari in življenja, predvsem pa, naj nam SVD, da UMNOSTI, da ne bomo delali neumnosti.

Dar umnosti rabimo tudi za to, da dojamemo, da je Bog v katerega verujemo vedno skrivnost, da nas tako presega, da ga ne bomo nikoli mogli popolnoma razumeti.

Nato zmoli desetko rožnega venca, .... ki je poslal Svetega Duha

Molitev: Pridi, Sveti Duh, razsvetli nas z darom umnosti, da bomo bolje razumeli resnice, ki jih v veri izpovedujemo, in bolj goreče opravljali svoje verske dolžnosti. Pomagaj nam razumeti, kako je vse, kar imamo, Božji dar. Daj, da bomo z zaupanjem iskali Božje razsvetljenje. Amen.

Molitev: O pridi, Stvarnik, Sveti Duh

O pridi, Stvarnik, Sveti Duh, obišči nas, ki tvoji smo, napolni s svojo milostjo srce po tebi ustvarjeno.

Ime je tvoje Tolažnik, in dar Boga Najvišjega, ljubezen, ogenj, živi vir, posvečevalec vseh stvari.

Darov sedmero ti deliš, desnice prst Očetove; obljubil tebe Oče je, da v usta pravi govor daš.

Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen v naša srca vlij, v telesni bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki moč nam daj.

Odženi proč sovražnika in daj nam stanoviten mir, pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega.

Po tebi naj spoznavamo Očeta in Sina Božjega, in v tebe trdno verujemo, ki izhajaš večno iz obeh. Amen.

 

2. DAN DEVETDNEVNICE:

Zapoj 2. kitico

Daj nam prvi dar modrosti, pot naj kaže nam kreposti.
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh.

https://magnificat.polensak.com/note/S%20skupno%20pesmijo%20prosimo.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Y-CkfT7nxXA

Poslušaj župnikov nagovor, ki ga je imel pri maši.

https://youtu.be/d83PeiaVnyY

Nato zmoli desetko rožnega venca, .... ki je poslal Svetega Duha

Molitev: Pridi, Sveti Duh, napolni nam srca z darom modrosti, da bomo spoznali minljivost posvetnih stvari in iskali nebeške. Daj nam svojo Božjo modrost, da bomo živeli in umrli v Božji ljubezni. Nauči nas tako ljubiti brate in sestre, da te bodo tudi drugi po nas vzljubili. Amen.

Molitev: O pridi, Stvarnik, Sveti Duh

O pridi, Stvarnik, Sveti Duh, obišči nas, ki tvoji smo, napolni s svojo milostjo srce po tebi ustvarjeno.

Ime je tvoje Tolažnik, in dar Boga Najvišjega, ljubezen, ogenj, živi vir, posvečevalec vseh stvari.

Darov sedmero ti deliš, desnice prst Očetove; obljubil tebe Oče je, da v usta pravi govor daš.

Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen v naša srca vlij, v telesni bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki moč nam daj.

Odženi proč sovražnika in daj nam stanoviten mir, pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega.

Po tebi naj spoznavamo Očeta in Sina Božjega, in v tebe trdno verujemo, ki izhajaš večno iz obeh. Amen.

 

1. DAN DEVETDNEVNICE:

Zapoj 1. kitico pesmi Pridi, Sveti Duh

S skupno pesmijo prosimo in zaupno vsi molimo:

Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh.

https://magnificat.polensak.com/note/S%20skupno%20pesmijo%20prosimo.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Y-CkfT7nxXA

Poslušaj župnikov nagovor, ki ga je imel pri maši.

https://youtu.be/HZ1Hf2D2eC4     

Nato zmoli desetko rožnega venca, .... ki je poslal Svetega Duha

Molitev: Pridi, Sveti Duh, z vsemi svojimi darovi. Vžgi v nas ogenj svoje ljubezni. Oblikuj nas v popolne ljudi, kot je popoln nebeški Oče. Ogrej ledena srca, zdrami speče duše in prebudi ljubezen. Podari nam sedmere darove in naredi v naših srcih svetišče svoje slave. Sveti Duh, Božja ljubezen, izpopolni nas in vodi po pravi poti. Obvaruj nas zla, duhovne slepote in vseh nevarnosti. Amen.

Molitev: O pridi, Stvarnik, Sveti Duh

O pridi, Stvarnik, Sveti Duh, obišči nas, ki tvoji smo, napolni s svojo milostjo srce po tebi ustvarjeno.

Ime je tvoje Tolažnik, in dar Boga Najvišjega, ljubezen, ogenj, živi vir, posvečevalec vseh stvari.

Darov sedmero ti deliš, desnice prst Očetove; obljubil tebe Oče je, da v usta pravi govor daš.

Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen v naša srca vlij, v telesni bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki moč nam daj.

Odženi proč sovražnika in daj nam stanoviten mir, pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega.

Po tebi naj spoznavamo Očeta in Sina Božjega, in v tebe trdno verujemo, ki izhajaš večno iz obeh. Amen.