Romanje za življenje po podružnicah

V soboto, 2. 10. 2021 smo pogumni kolesarji poromali po podružnicah župnije Postojna in Studeno. Namen romanja je bil priključitev pohodu za življenje. Prevozili smo 42 km dolgo pot. Obiskali smo cerkve: sv. Antona Padovanskega v Stari vasi, sv. Danijela v Zalogu, sv. Elizabete Ogrske v Malem Otoku, sv. Notburge v Zagonu, sv. Jerneja v Zagonu, Marije tolažnice žalostnih v Predjami, sv. Lenarta v Gorenjah, sv. Justa v Belskem, sv. Jakoba v Studenem, Marije Snežne v Strmci, sv. Andreja in sv. Katarine Aleksandrijske v Velikem Otoku. V vsaki cerkvici smo zmolili desetko rožnega venca za nerojene otroke in vse, ki za njimi žalujejo. Začelo nas je 25, do cilja pa prišlo 15. Najmlajši kolesar je imel 8 let, najstarejši pa ne povemo. Samo župnik je vozil na baterijo.

Nekaj slik s poti.