2. razred - 19. april 2021

Objavljeno: 19. 04. 2021

Vsako nedeljo je mala velika noč, ko praznujemo Jezusovo vstajenje.
Današnja lekcija Jezus živi (na straneh 56. in 57.) na tej povezavi:
 

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/04/2.-razred-1.pdf  

 
V ponedeljek, 19. 4. 2021, bomo imeli video srečanje po zoomu ob 17h na povezavi:
Vse dobro,
Helena