Kaj Sveti Duh dela zame?

Objavljeno: 5. 01. 2021

13. »Kaj Sveti Duh dela zame?«

 

Cilji poglavja:

 

1) Darovi duha so "TRAJNA RAZPOLOŽENJA"

2) Darove SVD sprejemo pri KRSTU, okrepljeni so pri BIRMI.

 

3) Imamo:

a) Darove Svetaga Duha (7. darov)

b) karizmatične darove (z njimi služimo občetvu, ki je Cerkev).

c) Sadove Svetega Duha (12 lastnosti. - Gal, 5,22).

Vstopna molitev

Zmoli molitev na strani 119.

Tisti čas je govoril Jezus velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Kaj se vam zdi? Neki človek je imel dva sina. Stopil je k prvemu in mu rekel: ›Sin, pojdi danes delat v moj vinograd!‹ Ta je odgovoril: ›Pojdem, gospod‹, pa ni šel. Stopil je pa k drugemu in rekel prav tako. Ta je odgovoril: ›Nočem‹, pozneje pa se je skesal in šel. Kateri teh dveh je spolnil očetovo voljo?«  (Mt 21,28-31).

Zagrizi: Horvathova violina

List z vprašanji za odgovore

01 Kaj je Imre odkril na podstrešju?

02 Kakšno povezavo lahko potegmemo med zgodbo o Stradivarijevi violini in darovi Svetega Duha, pojasni.

Uvodni film: Sveti Duh neodkrito darilo.

https://youtu.be/0Sz1WDfhBGw

a) film: Darovi Svetega Duha – DAROVI RAZUMA.

https://youtu.be/slKoyvETr4s

03. Napiši darove Svetega duha in se jih nauči na pamet.

04. Kaj je dar modrosti - pojasni? (2:07-3:11)

05. Kaj je dar umnosti? (3:45-3:48)

06. Kaj je dar vednosti? (05:02-5:28 in 6:04-6:19)

07. Kaj je dar sveta? (6:54-8:27; 7:25-7:31)

MODROST je dar Svetega Duha, ki mi pomaga odgovarjati na vprašanje kaj je najpomembnejše v mojem življenju? Kdo in kaj je na katerem mestu. Kje je mesto Boga, družine, prijateljev, kariere, slave, materialnega bogastva, itd … Po daru modrosti mi Sveti Duh pomaga, da na svet gledam in razmišljam v zavedanju Boga. Gre za vprašanje KAJ je pomembnejše v mojem življenju? Modrost je najti pravo mero, pravo mesto za vse v življenju.

UMNOST je dar Svetega Duha, ki mi pomaga najti odgovore na vprašanje kako naj živimi, da bom postal svet? Je dovolj, da se obnašam čredniško in se prilagajam množici, modi, javnemu mnenju. Ne, saj nisem papagaj. Je dovolj, da zadovoljujem svoje nagone? Ne, saj nisem žival. Dar umnosti mi pomaga, da svoje življenje živim kot božji otrok, po razumevanju Božje besede. Tako kot pravi Jezus: »Človek ne živi samo za kruh, ampak tudi od božje besede«.

VEDNOST je dar Svetega Duha, ki nam omogoča vedenje, znanje, inforamcije o Bogu. Gre za zakald vere. Pomembno je vedeti zakaj sem ustvarjen, kaj je smisel mojega življenja, kako moram živeti, da bom Božji prijatelj, kako lahko vračam ljubezen. Pomembno je poznati Boga in njegovo razodetje, pomembne so prave INFORAMCIJE. Sveti Hieronim je zapisal poznam stavek: »Kdor ne pozna Svetega pisma ne pozna Kristusa.« Pomembno je vedeti, da nas Bog brezpogojno ljubi. Vso to vednost nam omogoča dar vednosti.

SVET je dar Svetega Duha, ki ga lahko PREJEMEŠ in ki ga lahko DAŠ. Gre za dar v katerem ti Sveti Duh pomaga da se prav odločaš in da prav presojaš, svetuješ. Da začutiš to je dobro, to je slabo, tako zame, kot za druge. Pri presojanju in svetovanju te navdihuje, vodi Sveti Duh. Sveti Duh nam daje dobre nasvete, ki so skladni z Božjo besedo in Božjo voljo. Klicati na pomoč Svetega Duha je pomembno in koristno. Dobro je, če imamo dobre svetovalce. To pa so tisti ljudje, ki nas spoštujejo, nas imajo radi in nam hočejo dobro. Tak svetovalec je Bog, to so lahko tudi starši, iskreni in pravi prijatelji, duhovniki, duhovni voditelji, to je lahko tudi Sveto pismo ter misli in življenje svetnikov.

DAROVI SVD SO NAM PODARJENI ŽE PRI KRSTU – POTRJENI "OKREPLJENI" PRI BIRMI, KO SE JIH ŠE POSEBEJ ZAVEMO, DA JIH IMAMO. ZAČNEMO VANJE ZAUPATI IN Z NJIMI SODELOVATI.

 

b) film: Darovi Svetega Duha – DAROVI VOLJE.

https://youtu.be/SZjVWGbEg6g

08. Kaj je to dar moči? (0:30-2:27)

09. Kaj je to dar pobožnosti? (2:36-2:49)

10. Kaj je to dar strahu Božjega? (3:34-4:54)

Darovi volje nam pomagajo, da ljubimo Boga. Da mu vračamo ljubezen po zgledu Jezusa Kristusa, Božjega sina.

DAR MOČI Gre za to, da smo pogumni in da se ne sramujemo, da smo kristjani in božji otroci. Gre za to, da verujemo v Kristusa in da ga priznamo pred sošolci in sošolkami, da ga priznamo tudi v šolskem in javnem življenju. Dar moči nam pomaga tudi k vztrajnosti in zvestobi v vsakodnevnih odločitvah in obljubah, kot so na primer vsakdanja molitev, premagovanje skušnjav, zvestoba nedeljski maši, itd. Dar moči nam daje moč, da obljube, ki jo damo Bogu, sebi ali bližnjemu tudi uresničimo.

DAR POBOŽNOSTI je dar našega spoštovanja Boga.  Konkretno to pomeni, da o Bogu spoštljivo govorimo, da se potrudimo za lepo in iskreno molitev kot tudi za kulturno govorjenje vedno in povsod. Pobožnost pomeni, da evangeliji živimo in ne zgolj poznamo. Pobožnost se kaže tudi v našem spoštovanju Cerkve, svetnikov in vsega kar je sveto in Bogu posvečeno. Dar pobožnosti pomeni tudi, da radi aktivno sodelujemo pri maši s poslušanjem, petjem in molitvijo. Dar pobožnosti je tudi naša pripravljenost, da pomagamo v cerkvi v kakšni od njenih dejavnosti ali služb. Zato pomislite, kje bi vi lahko priskočili na pomoč in sodelovali.

DAR STRAHU BOŽJEGA ne pomeni bati ali trepetati in skrivati se pred Bogom, ki nas ljubi v večjo ljubeznijo kot naši starši. Pri tem daru gre za naše občudovanje Boga, njegove veličine in vsega, kar je ustvaril in naredil za nas in za naše odrešenje, da bi prišli v nebesa. Gre za našo notranjo željo, da bi Bogu izkazali ljubezen po svojih najboljših močeh in da ga ne bi ražalili s svojim neodgovornim, banalnim ali celo grešnim življenjem.

c) film: Sadovi Svetega Duha

https://youtu.be/ajVO7inUIW8

11. Naštej sadove Svetega Duha v slovenščini in angleščini? (3:16-3:42)

12. Kaj lahko naredi Bog iz zmešnjave našega življenja, če mu izročimo življenje? Kaj o tem meni Chris Padgett? (5:21-6:32)

d) DO SRCA s Chrisom Padgettom

V knjigi Izbrani preberi zgodbo na strani 122 in 123 in odgovori na vprašanje:

13. Kaj nam Sveti Duh podari pri krstu in kaj nam okrepi s sveto birmo?

e) JUNAKINJA TEDNA Sveta Ludovika de Marillac, redovnica.

Preberi zgodbo o svetnici sv. Ludoviki de Marillac in odgovori na vprašanje:

14. Kaj se je odločila Ludovika pri 15 letih? Ali je odločitev izpolnila?

15. Kaj je ustanovila Ludovika s pomočjo sv. Vincencija Pavelskega?

16. Kaj je Sveti Duh naredil v življenju Ludovike, ker ga je poslušala?

f) IZZIV TEDNA

Izberi si enega od treh izzivov, ki so v knjigi na strani 115 in ga opravi.

17. O izbranem izzivu napiši kratko poročilo, kako si ga opravil.

g) ZA NA POT

Preberi razlago NA KRATKO v knjigi na strani 126 -128 in odgovori na naslednja vprašanja:

18. Naštej nekatere karizmatične darove.

19. Kaj so karizme?

20. Kako lahko rastemo v darovih Svetega Duha?

Zaključna molitev

Preberi zaključno molitev v knjigi na strani 125.

Gal 5, 16-25 Dela mesa in sadovi Duha

16 Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli poželenju mesa. 17 Kajti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. 18 Toda če se daste voditi Duhu, niste pod postavo. 19

Sicer pa so dela mesa očitna. To so: nečistovanje, nečistost, razuzdanost, 20 malikovanje, čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, 21 nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega. Glede tega vas vnaprej opozarjam, kakor sem vas že opozoril: tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva.

22 Sadovi Duha pa so: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. 24 Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. 25 Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu. 26 Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo.