8. razred - popoldne

7. junij 2021 - zahvalna maša v cerkvi

Lepo te vabim k zahvalni sveti maši danes, 7. junija 2021, v župnijski cerkvi.

Kot je bilo objavljeno v tiskanih oznanilih Med nami (tukaj, stran 3, levi stolpec) in v tedenskih spletnih oznanilih (tukaj, druga točka pod tabelo) se bomo iz navedenih skupin zbrali k zahvalni sveti maši.

S seboj lahko prineseš in oddaš delovni zvezek (domače naloge).

Ostale podatke za spričevalo bodo posredovali starši - naslov je že nekaj časa na voljo na župnijski spletni strani oz. tukaj.

Tebe in domače prav lepo pozdravljam. Se vidimo ob 18. uri.

vikar


Prejšnja in tudi zadnja:

31. maj 2021 - doma

28. ura verouka - že 22. ura doma:

enota VII. 4. in 5. - str. 131 - 134: Sveta birma. Boter - spremljevalec

Vsakokrat pred začetkom verouka doma zmoli tako, kakor molimo pri verouku v župnišču: s pokrižaš V imenu; Očenaš; Zdravamarija, Slava Očetu; V imenu.

Ostali sta nam še dve enoti. Vabim te, da si tokrat prebereš o birmi, vsaj nekaj, ker te temeljita priprava nanjo čaka prihodnje leto. Ker je besedila in naloge malo, si morda prebereš in rešiš že sedaj obe nalogi (ali pa sedaj in prihodnji ponedeljek).

Bogoslužje. Včeraj je bil slovesni praznik Svete Trojice (Bog je eden v treh osebah: Oče in Sin in Sveti Duh, kar izražamo tudi v molitvah "V imenu" in "Slava Očetu"). V četrtek je slovesni in zapovedani praznik Sveto Rešnje Telo in Kri: nekakšna slovesna ponovitev velikega četrtka, zahvala Bogu za dar svete maše in za dar, da je Jezus trajno navzoč med nami v zakramentu svete evharistije, svete hostije, na oltarju in v tabernaklju. Ta dan je slovesna maša in tudi procesija po maši.

Lepo vabljeni, ti in domači, k maši v četrtek, na praznik, in tudi sicer ob nedeljah.

Še enkrat opozarjam in vabim:

Če si šele letos v vikarjevi skupini, te še enkrat lepo vabim, da pregledaš, kako je z nalogami. Ostati bi morali samo še O sveti birmi (str. 131) in O botru (str. 133).

Tudi tokrat te lepo prosim, da potrdiš opravljeno nalogo z vnosoma tu spodaj. To je edini dokaz, da sodeluješ redno. Hvala.Lep pozdrav tebi in domačim. Vsem želim obilo zdravja in Božjega blagoslova.
vikar Bogomir


Prejšnja:

24. maj 2021 - doma

27. ura verouka - že 21. ura doma:

enota IV. 6. - str. 82 - 84: Kako Sveti Duh deluje v življenju?

Vsakokrat pred začetkom verouka doma zmoli tako, kakor molimo pri verouku v župnišču: s pokrižaš V imenu; Očenaš; Zdravamarija, Slava Očetu; V imenu.

Smo v tednu po prazniku binkošti (ki je 50. dan po veliki noči), letos v nedeljo, 23. maja, včeraj. Binkošti so praznik prihoda Svetega Duha. In kot gotovo veš, je bila v naši župniji za 9. razred sveta birma v nedeljo, 16. in 23. maja; prihodnje leto si za pripravo na birmo pa že ti na vrsti. Binkošti in sveta birma sta praznika Svetega Duha, zato kar lepo nadaljujemo s spoznavanjem Svetega Duha in s tem tudi z daljno pripravo na birmo.

Ponedeljek po prazniku binkošti, binkoštni ponedeljek, je posvečen Mariji, Materi Cerkve. (Naj spomnim, da je bila včasih na binkošti popoldne maša v Postojnski jami, še prej pa so imeli na binkoštni ponedeljek domačini prost vstop v Jamo.)

Zbrano preberi tudi tokratno 6. enoto (zadnjo v tem sklopu) in naredi nalogo.Predvsem pa ob koncu ne pozabi na molitev, ki jo predlaga učbenik. Molitev tudi tokrat skleneš s Slava Očetu in se pokrižaš V imenu Očeta.

Še enkrat opozarjam in vabim:

Če si šele letos v vikarjevi skupini, te še enkrat lepo vabim, da pregledaš, kako je z nalogami. Ostati bi morali samo še O sveti birmi (str. 131) in O botru (str. 133).

Tudi tokrat te lepo prosim, da potrdiš opravljeno nalogo z vnosoma tu spodaj. To je edini dokaz, da sodeluješ redno. Hvala.Lep pozdrav tebi in domačim. Vsem želim obilo zdravja in Božjega blagoslova.
vikar Bogomir17. maj 2021 - doma

26. ura verouka - že 20. ura doma:

enota IV. 5. - str. 79 - 81: Človekov »da« Bogu

Vsakokrat pred začetkom verouka doma zmoli tako, kakor molimo pri verouku v župnišču: s pokrižaš V imenu; Očenaš; Zdravamarija, Slava Očetu; V imenu.

Smo v zadnjem tednu velikonočnega časa, ki se sklene s praznikom binkošti (50. dan po veliki noči), letos je to prihodnjo nedeljo, 23. maja; binkošti so praznik prihoda Svetega Duha. In kot gotovo veš, je bila v naši župniji za 9. razred sveta birma včeraj, v nedeljo, 16. maja; za birmance je v pripravi na birmo potekala birmanska devetdnevnica, za vse ostale pa poteka sedaj, od vnebohoda (četrtek, 16. maja, 40. dan po veliki noči) do binkošti. Prihodnje leto si za pripravo na birmo pa že ti na vrsti. Binkošti in sveta birma sta praznika Svetega Duha, zato kar lepo nadaljujemo s spoznavanjem Svetega Duha in s tem tudi z daljno pripravo na birmo.

Zbrano preberi tudi tokratno 4. enoto in naredi nalogo.

Naj te spomnim, da je jutri, 18. maja 2021, 25 let od obiska svetega papeža Janeza Pavla II. (drugega) s 70.000 mladimi in drugimi na rakiškem letališču pri Postojni. Več o tem: tukaj. Morda vprašaš starše ali stare starše, če se tega dogodka še kaj spominjajo ali pa poiščeš še kakšen video na spletu npr. tale, še posebej na tem mestu.

Predvsem pa ob koncu ne pozabi na molitev, ki jo predlaga učbenik, in nadaljuj s svojimi mislimi, kakor predlaga učbenik. Molitev skleneš s Slava Očetu in se pokrižaš V imenu Očeta.

Še enkrat opozarjam in vabim:

Če si šele letos v vikarjevi skupini, te še enkrat lepo vabim, da pregledaš, kako je z nalogami. Ostati bi morali samo še O sveti birmi (str. 131) in O botru (str. 133) ter O Svetem Duhu 6. enota na str. 79 - 84. Te enote so smiselno povezane, povezane so tudi z bogoslužnim časom okrog praznika binkošti in pridejo na vrsto v naslednjih urah do konca veroučnega leta.

Tu je bila potrditev ...

Lep pozdrav tebi in domačim. Vsem želim obilo zdravja in Božjega blagoslova.
vikar Bogomir