Slomškovo bralno priznanje 2020 - 2021

Seznam knjig za Slomškovo bralno priznanje:

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/09/SBP-zgibanka-2020-2021-pop.pdf

Dragi bralci in bralke!

Želimo vam, da bi v seznamu našli knjige, ki vas bodo nagovorile, spodbudile k dobremu, vas povezale z bližnjimi in Bogom ter vam pokazale pot sr(e)čnega življenja.

 

Pravila SBP.

1. Za SBP katehiziranec lahko začne brati v katerem koli razredu. Sodelovanje je prostovoljno in ne vpliva na oceno, v spričevalu pa se omeni kot posebna pohvala.

2. Vsak bralec prebere vsaj tri knjige s priporočilnega seznama:

- prvo do 6. decembra 2020,
- drugo do
8. februarja 2021in
- tretjo do 23. aprila 2021.

3. Katehet v okviru omenjenih bralnih rokov na ustrezne načine skupaj z bralcem preveri prebrane knjige.

4. V prvem letu branja prejme bralec mapo SBP, v katero po vsakem preverjanju nalepi nalepko.

5. Po zadnjem preverjanju katehet sporoči župniku, da na Slovenski katehetski urad sporoči število bralcev, ki so prebrali tri knjige (prejmejo pisna priznanja), in število tistih, ki so prebrali štiri ali več knjig (prejmejo še dodatno zlato nalepko).

6. Priznanja in zlate nalepke animator bralcem izroči na sklepni slovesnosti v župniji.