Urnik verouka 2023/24

VPIS OTORK v PRVI RAZRED

bo v sredo, 30. 8. in v četrtek, 31. 8. od 14h do 17h v župnijski pisarni v Postojni. K vpisu prinesite izpolnjeno prijavnico in denar za plačilo veroučnih knjig in prispevka za materialne stroške veroučnega leta.

(Prijavnica v pdf)

(Prijavnica v wordu)
 

Za vpis otroka k verouku, ki ni bil krščen v župniji Postojna ali Studeno je potrebno priložiti tudi fotokopijo krstnega lista otroka. Krstn list dobite v župniji v kateri ste otroka krstili.

 

URNIK VEROUKA V POSTOJNI 2023/2024:
 

Prvi razred ob sredah od 16.00 do 16.45. (Katehistinji Sonja Fajdiga in Ema Beširević)

Drugi razred ob sredah od 17.00 do 17.45. (Katehistinja Sonja Fajdiga in Ema Beširević )

Tretji razred ob torkih od 14.00 do 14.45. (Župnik Jožef Koren)

Četrti razred ob torkih od 16.00 do 16.50 (Katehistinja Ana Glavač)

Peti razred ob ponedeljkih ob 14.00 do 14.50 (Vikar Tilen Kocjančič)

Šesti razred ob sredah od 16.00 do 16.50 (Katehistinja Ana Glavač)

Sedmi razred ob ponedeljkih od 15.00 do 15.50 (Vikar Tilen Kocjančič)

Osmi razred ob ponedeljkih od 16.00 do 16.50 (Vikar Tilen Kocjančič)

Deveti razred – birmanci, ob torkih od 15.00 do 15.50 (Župnik Jožef Koren)
 

URNIK VEROUKA V STUDENEM 2023/2024:
 

Drugi razred, (1. in 2. OŠ) ob četrtkih od 16.50 do 17.35. (Župnik Jožef Koren)

Četrti razred (3. in 4. OŠ) ob sredah od 15.40 do 16.30. (Vikar Tilen Kocjančič)

Peti razred (5. OŠ) ob četrtkih od 16.50 do 17.40. (Katehistinja Mateja Magajna)

Sedmi razred (7. OŠ) ob sredah od 16.40 do 17.30. (Vikar Tilen Kocjančič)

Osmi razred (dvoletna pripravna na birmo) (8. OŠ) ob četrtkih od 15.50 do 16.40. (Župnik Jožef Koren)

 

Dar/prispevek za veroučne knjige in za materialne stroške veroučnega leta 2023/2024:

Dar za stroške veroučnega leta - vpisnina.
- Prispevek družine z enim veroučencem je 25 €.
- Prispevek družine z več veroučenci pa 35€.

Liturgične zvezke imajo veroučenci prve in druge triade.

CENA VEROUČNIH KNJIG:

1. razred     11 € – delovni zvezek Božji otrok sem + 4€ - liturgični zvezek.

2. razred     11 € - delovni zvezek Jezus je moj prijatelj + 4€ - liturgični zvezek.

3. razred     11 € – delovni zvezek Kristjani praznujemo skupaj + 4€ - liturgični zvezek.

4. razred     16 € – delovni zvezek Božje darilo zate (NOVO) + 4€ - liturgični zvezek.

5. razred     16 € - delovni zvezek Božji Junaki + 4€ - liturgični zvezek.

6. razred     11 € - delovni zvezek Skupaj v novi svet + 4€ - liturgični zvezek.

                     5 € - knjiga Skupaj v novi svet. (Predlagamo, da si knjigo izposodite od lanskih veroučencev)

7. razred     20 € - delovni zvezek Radi živimo za 7. in 8. razred (DZ se uporablja tudi v 8. razredu)

8. razred     - delovni zvezek Radi živimo za 7. in 8. razred. (od lani)

9. razred     20 € - knjiga Izbrani (kavcija) (Ob koncu leta lahko birmanci knjigo, če je nepoškodovana vrnejo in dobijo nazaj 15€)


Hvaležni bomo, če lahko poravnate stroške za veroučne zvezke in vpisnino na začetku leta. Če kdo ne zmore, naj to sporoči župniku, da se dogovorimo za ustrezno obliko pomoči.

VSEM ŽELIMO USPEŠNO IN BLAGOSLOVLJENO VEROUČNO IN ŠOLSKO LETO 2023/2024.