17. poglavje

Objavljeno: 9. 02. 2021

17. poglavje: »Kdo kliče?«

Sveti red in razločevanje poklicanosti

Izhodiščna vprašanja:

1. Zakaj se po vašem mnenju nek fant odloči, da bo postal duhovnik ali redovnik in neko dekle, da bo postalo redovnica?
2. Ali si že imel občutek, da te Bog kliče, vabi, nagovarja?
3. Kaj je to celibat?
4. Ali so ženske v katoliški Cerkvi, ker ne postanejo duhovnice zapostavljene?
5. Kaj je najpomembnejše, da postanemo za časa živlenja?

1) Vstopna molitev na strani 159.

Vprašanja v wordovem dokumentu.

Preberi zgodbo o terorističnem napadu na strani 160.

 1. Kaj se je zgodilo v zgodbi?
 2. Kakšno je bilo po tvojem mnenju ravnanje policijskega poveljnika Arnauda Beltrameja?
 3. Kje nam je Jezus Kristus najbolj pokazal svojo ljubezen?

Razmisli h kakšni ljubezni Bog kliče tebe.

1. filmček: Kdo kliče? Moč duhovništva.

Youtube: https://youtu.be/lSnAU3XT2f8

 

Odgovori na naslednja vprašanja?

 1. Kaj ima vsak človek, ki se rodi na tem svetu in kaj se zgodi, če to zgreši? (2:17-2:25)
 2. Kaj je naša primarna (prva) poklicanost na tem svetu? (3:06-3:14)
 3. Za kaj smo ustvarjeni? (3:16-3:19)
 4. Kaj je rekel Charles Peguy? (3:33-3:37)
 5. Kdo je v stari zavezi daroval pashalno jagnje? (5:01)
 6. Iz katerega rodu so bili duhovniki v stari zavezi? (5:14)
 7. Kakšno oblast je dal Jezus apostolom na zemlji? (5:42-7:07)
 8. Pri katerih zakramentih prejmemo neizbrisno znamenje? (7:16-7:42)
 9. Kaj pomeni in persona Christi? (7:49-8:29)
 10. Kaj je rekel Janez Vianney glede odveze? (9:23-9.35)
 11. Kaj je največji dar, ki ga je Jezus dal apostolom in duhovnikom? (9:55-10:14)

 

Preberi pričevanje duhovnika Mika Schimtza iz njegovih prvih dni duhovništva v knjigi na strani 162-163.

 1. Kam so poklicali Mika kot mladega duhovnika?
 2. Na kaj je Mike pomislil na poti k avtomobilu?

 

2. filmček: Vprašanja o duhovništvu, celibatu in o tem zakaj ženske niso duhovnice.

Youtube: https://youtu.be/6m0GtSohh4E

 1. Kaj pomeni celibat za duhovnika? (0:31)
 2. Ali so duhovniki zaradi celibata osamljeni? (0:38-1:07)
 3. Kaj je duhovnik poklican da daruje in za koga? (2:11-2:42)
 4. Ali je krivično, da so lahko samo moški duhovniki? (3:03-3:31)
 5. Zakaj ženske ne morejo postati duhovnice? (5:49-6:42)
 6. Kakšna je razlika med enakovrednostjo in enakostjo moškega in ženske? (8:34-9:34)
 7. Ali so ženske drugorazredne kristjanke v Cerkvi? (10:15-10:33)
 8. Kaj je bolj pomembno biti duhovnik ali biti svetnik? (10:41-10:45)

Sveti Janez Vianej (Preberi zgodbo v knjigi na strani 164.)

 1. Kakšen poklic si je želel Janez Vianej kot otrok?
 2. Ali je bil Janez Vianej dober učenec?
 3. V kateri župniji je služil kot duhovnik?
 4. Koliko ur na dan je Janez Vianej spovedoval?
 5. Ali je Janez Vianej delal čudeže?

3. filmček: Razločevanje Božjega načrta

Yotube: https://youtu.be/AVhHAECsJ6Y

 1. Kaj je odkrila redovnica o svoji mami, ko je bila stara 6 let. (0:27-1:10)
 2. Kaj je redovnica spremenila v svojem življenju, ko ji je katehet postavil vprašanje za koga živiš? (1:46-2:14)
 3. V kakšen poklic te kliče Bog? Na kaj moramo pri tem pomisliti in se vprašati? (7:13-7:29)
 4. Katera sta dva temeljna principa, ki ju moramo upoštevati pri odločanju za prihodnost? Prvi princip (8:02-8:11) in drugi princip. (8:11-8:14)
 5. Katera tri vprašanja so pomembna, da si jih odgovorimo glede poklicanosti po menenju duhovnika Mike-ja? (8:52-11:54)
 6. Ali je Bog prepozen ali prehiter z odkrivanjem svojega načrta za naše življenje? (12:16-12:59)

Za na pot - preberi še razlago na straneh 166-168.

Za konec zmoli zaključno molitev na strani 165.

Če si vse naredil/la si zares priden/pridna. Čestitam.

Pa še to: Moli in vprašaj Boga, kaj ima v mislihz zate! Kam te kliče! Bog ti ne želi ničesar vzeti. Nič ne presega njegove sšrokosrčnosti. Prosi ga za srce, ki je odprto za njegovo voljo.

 

Še nekaj pojasnil glede zakramenta svetega reda:

Govorili bomo o zakramentu, ki je mašniško posvečenje. Rečemo mu tudi duhovniško posvečenje ali sveti red. Sestavljajo ga tri stopnje posvečenja. Prav stopnja je diakonsko posvečenje, druga stopnja je duhovniško posvečenje in tretja stopnja je škofovsko posvečenje.

Diakoni so lahko poročeni ali neporočeni. V cerkvi lahko opravljajo določene službe. Lahko vodijo pogreb ali poroko, lahko delijo sveto obhajilo, lahko krščujejo otroke, lahko izpostavijo Najsvetejše, berejo evangelij  in imajo pridigo pri sveti maši. Prepoznamo jih tako, da imajo štolo po strani.

Duhovniki lahko opravljajo službo župnika ali kaplana. Njihova naloga je, da delijo vse zakramente in vodijo župnijsko skupnost. Moški, ki prejme duhovniško posvečenje se ne sem poročiti, ostati mora neporočen in živeti v celibatu. Poklican je k ljubezni do Boga, Cerkve in vseh ljudi, ki so v njegovi župniji.

Škof je duhovnik, ki ga po 35 letu starosti papež izbere, nekatere tudi posveti, da vodil določeno škofijo in prejme škofovsko posvečenje. Spada med naslednike apostolov. Njegova glavna naloga je, da vodi celotno škofijo, ki je sestavljena iz več župniji, ob pomoči vseh duhovnikov in diakonov, ki živijo na ozemlju škofije. Je redni delivec vseh zakramentov, zlasti pa delivec zakramenta svete birme in duhovniškega posvečenja. V spornih zadevah je vrhovni sodnik, v določanju pravil in predpisov pa tudi zakonodajalec za svojo škofijo.

Lep pozdrav. Jožef Koren, župnik.