15. poglavje:

Objavljeno: 18. 01. 2021

1. Zakaj moram hoditi k maši?

SREČANJE Z JEZUSOM V EVHARISTIJI.

Dokument z vprašanji za odgovore

Oglej si uvodni filmček: Zakaj hoditi k maši?

 • Mnogi kristjani po svetu hodijo k maši in pri tem tvegajo svoje življenje. Tako je tvegala življenje tudi Chrisova prijateljica iz Iraka.
 • Prvi kristjani so pogosto rekli: »Brez evharistije, brez maše ne moremo živeti«.
 • Naši predniki so za maše zgradili prečudovite cerkve.

1. Zakaj nekateri kristjani čutijo, da je maša tako pomembna, da brez nje nočejo živeti?

2. Kaj mi pomeni sveta maša?

Molitev

Lk, 22,14-20

2. Ali se pri maši dolgočasiš?

Preberi si zgodbo v knjigi na strani 140.

3. Kaj je Jezus storil za nas pri maši?

3. Kaj se zgodi pri maši?

Oglej si filmček: Kaj se zgodi pri maši.

 

4. Kaj je najdragocenejši trenutek v tvojem tednu - pomisli, spada med pomembne trenutke tvojega tedna tudi sveta maša?

5. Kaj je transsustancijacija? (4:43-5:00)

6. Kaj je naredila štiriletna deklica, potem, ko je šla njena mama k svetemu obhajilu? (5:43...)

7. Kaj se je zgodilo duhovniku v Lancianu v Italiji v 8. stoletju?

KAKO JE SESTAVLJENA MAŠA?

Maša je skupna molitev Cerkve. V UVODNEM DELU svete maše je najprej pozdrav. Nato pomislimo kakšni prihajamo pred Boga in ob tem obžalujemo svoje grehe in opustitve. Boga skupaj prosimo odpuščanja in zmolimo kesanje. Po kesanju zmolimo še molitev, ki ji rečemo Slava. S to molitvijo častimo Boga v nebesih. Po slavi duhovnik moli glavno mašno prošnjo. To je prošnja v katero se povežejo vsi kristjani po vsem svetu in skupaj prosijo Boga Očeta v Jezusovemu imenu.

Sledi prvi glavni del svete maše, ki mu rečemo: BESEDNO BOGOSLUŽJE. V tem delu maše poslušamo Božjo besedo. Po besedi nam Bog razodeva svojo ljubezen in skrb za nas. Besedno bogoslužje sestavljajo:

 • Prvo berilo iz stare zaveze
 • Pslam, ki je naša pesem k Bogu
 • Drugo berilo iz nove zaveze
 • Evangelij, ki so resnično Jezusove besede, ki so zapisane tudi za nas danes, da bi lahko slišali Jezusa.
 • Pridiga, v kateri nas duhovnik spodbudi, da Božjo besedo, ki smo jo slišali udejanjimo v svojem življenju.
 • Veroizpoved, v kateri skupaj izpovemo temeljne resnice naše vere v Boga.
 • Prošnje v katerih skupaj prosimo zase, za ves svet in vse ljudi.

Nato se začne drugi glavni del svete maše, ki mu rečemo EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE. Najprej se zahvalimo za darove kruha in vina. Nato zmolimo drugo skupno prošnjo nad darovi v kateri se z našo prošnjo pridužimo Jezusovi daritvi na križu za nas. V tem delu maše se zgodi resnični čudež. Kruh in vino postaneta Jezusovo telo in kri. Temu rečemo spremenjenje ali transsubstanciacija. (Snov ostaja ista, njena vsebina pa se spremeni – kruh postane Jezusovo telo, vino postane Jezusova kri, to je čudež, ki se dogodi pri vsaki maši.)

 • Jezusovo telo je za nas Božji dar. Jezus nam podarja svoje nesmrtno telo, da bi tudi sami postali nesmrtni.
 • Po obhajilu Jezus želi priti k nam in v nas, želi biti z nami in nas varovati.
 • Maša je srečanje med nebesi iz zemljo. Srečanje Boga in nas, kjer se neločljivo povežemo.

V zadnjem delu maše, ki mu rečemo SKLEPNI DEL, duhovnik zmoli tretjo skupno prošnjo, prošnjo po obhajilu, v kateri prosi Jezusa, da bi v nas delovala moč svetega ohajila in svete maše. Nato duhovnki pove še oznanila in na koncu podeli blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Zadnji stavek pri maši se glasi: Pojdite v miru, kar pa je zelo slab prevod latinskega, ki se glasi: Ite, missa est! In v dobesednem prevodu pomeni POJDITE, POSLANI STE (oz. MAŠA SE NADALJUJE V ŽIVLJENEJ)! Kar pomeni, Jezus nas od srečanja z njim pri maši pošlilja v življenje, da bi ga živeli kot kristjani. Biti kristjan ni posledica etične ali moralne odločitve, ampak gre za odnos z Bogom.

8. Kateri so štirje glavni deli svete maše?

9. Kaj pomeni latinska besede: ITE, MISSA EST?

4. Judovska pasha in krščanska sveta maša.

Oglej si filmček: Judovska pasha in krščanska sveta maša

 

10. Vsak teden smo povabljeni k sveti maši, zakaj? (3;16-3:37)

Pri maši govorimo o daritvi. Kaj je pravzaprav daritev?

Najprej moramo razumeti kaj je bila daritev v stari zavezi. Gotovo se spomniš, da je Bog naročil Mojzesu in vsem Izraelcem, naj obhajajo velikonočno daritev jagnjeta, s katerega krvjo so pomazali nadduri in podboje vrat in se tako obvarovali smrti prvorojencev. Ta daritveni obred je za Izraelce pomenil ključni trenutek za njihovo rešitev iz suženjstva in začetek poti v obljubljeno deželo. Velikonočnemu obredu so rekli pasha – Gospodov mimohod.

Med velikonočno večerjo in sveto mašo je veliko podobnosti.

1. Izraelci so izbrali neoporečno moško jagnje. – Jezus, ki je bil moški brez greha, sebe imenuje jagnje božje.

2. Jagnje so Izraelci darovali na način, da so ga zaklali, ob tem mu niso smeli polomiti kosti – Jezus je bil zaklan na križu, preboden s sulico, niso pa mu strli kosti.

3. S krvjo jagnjeta so pomazali podboje hišnih vrat, da bi se rešili angela smrti. – Jezusova kri nas rešuje grehov in smrti. 

4. Jagnje so Izraelci morali pojesti. Jedli so ga skupaj z nekvašenim kruhom. Tako so prejeli moč, da so odšli iz suženjstva v Egiptu na pot v obljubljeno deželo – Jezus nam daje v hrano kruh in vino – svoje telo in kri, da bi imeli moč za potovanje iz tega življenje v večno življenje.

5. Izraelci so obred pashe (prehoda) obhajali vsako leto, da so se spominjali, kako jim je Bog pomagal. – Kristjani obhajamo sveto mašo vsak dan, da se spominjamo, kako nam Bog po Jezusu pomaga.

 

5. Walterjeva zgodba

Oglej si filmček: Walterjeva zgodba in odgovori na naslednja dve vprašanji v domači nalogi?

 

11. Kaj se je zgodilo z Walterjem?

12. Za koga Walter moli in komu je odpustil?

 

6. Odgovori na vprašanje, ki ga Brian Butler vpraša v filmčku.

 

13. Kakšen bo tvoj odgovor na Jezusovo vprašanje: Glej, to je moje telo, ki se daje zate, kaj boš odgovoril Jezusu?

 

7. Priprava na mašo

 • MAŠA prihaja iz gr. besede euharistia, ki pomeni ZAHVALA. Maša je zato najprej naša zahvala Bogu, za naše življenje in za vse kar smo v življenju prejemamo.
 • Že pred mašo v enournem postu pripravimo svoj mašni namen, za kaj se bomo zahvalili, za koga/kaj bomo prosili, za kaj se bomo Bogu opraviliči, itd.
 • Pri maši nam Bog daje svoj največji dar, ko sprejema daritev svojega sina za naše odrešenje.

 

8. NEKAJ PRAKTNIČNIH NASVETOV:

Ogleji si filmček: Praktični nasveti

 

1. Obleci se spoštljivo. Tako, da te ne bo sram pred drugimi. Vsaj kratki rokavi in krilo ali hlače do kolen. Pazi tudi na primeren dekolte. Imej v vidu, da greš na srečanje k Bogu in ne na stadion ali v telovadnico ali na plažo. Torej obleci se lepo, svečano.

2. Pripravi svoje srce in telo. Upoštevaj evharistnični post eno uro pred obhajilom. Če veš, da si hudo grešil, opravi sveto spoved, preden greš k obhajilu.

3. Namesti se za molitev. Najdi primeren prostor v cerkvi, kjer boš lahko v zbranosti sledil maši, molili, prepeval, videl dogajanje na oltarju. Ne gneti se pod korom, ne naslanjaj se na spovednice, morda pa je v njej spovednik in spovedanec.

4. Pozorno in s pričakovanjem poslušaj berili in evangelij. Vprašaj se, kaj mi želi danes povedati Bog? Koristi, če si Božjo besedo prebereš že doma, preden greš k maši, ali da si jo prebereš na telefonu. https://hozana.si/

5. Bodi iskren z Bogom. Povej Bogu, kar potrebuješ, iskreno se mu opraviči, iskreno ga prosi, iskreno se mu zahvali.

6. Ne glej, ampak sodeluj! Sv. Avguštin pravi, kdor poje, dvakrat moli. Skupne molitve moli na glas, ne bodi nema mumija, bodi živ, kajti Jezus je živ.

 Oglej si še tale filmček: Odgrnjena tančica.

 

IZZIV

14. Ugotovi, kdo je bil Carlo Acutis? Pojdi na spletno stran: https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/blazeni-carlo-acutis?Open

Odlej si blog iz lanskega oratorija o evahrističnem čudežu v Lancianu. https://youtu.be/4FOzMxAPv3g