Katehumenat 2020

U V A J A N J E  O D R A S L I H   V   K R Š Č A N S T V O

Dekanija Postojna

Odrasle, ki so dopolnili osemnajst let starosti in so se odločili za krščanski način življenja, pa niso krščeni, v krščanstvo uvajamo s katehumenatom.

Odraslih katehumenov redno ne pripravljamo na prejem zakramentov krščanskega uvajanja posamezno, ampak v skupini z drugimi katehumeni, po določenem programu, ki vključuje predkatehumenat, katehumenat (v ožjem pomenu), bližnjo pripravo in mistagogijo. Kadar je v posamezni župniji premalo kandidatov za katehumenat, se ta izvaja na ravni dekanije ali pastoralnega območja.

Katehumenta bo letos potekal pod vodstvom g. Marjana Škvarča, župnika iz Pivke.

Uvodno srečanje 29. 2., ob 19.30 v župnišču v Pivki, Pot na Orlek 27, 6257 Pivka

Kontaktna oseba: g. Marjan Škvarč, gsm 041 906 242, e-naslov: marjan.skvarc@skavt.net

Plakat katehument

Uvajanje odraslih v krščanstvo - predkatehumenat

Uvajanje odraslih v krščanstvo - katehumenat

Uvajanje odraslih v krščanstvo - bližnja priprava in poglabljanje v skrivnosti