Urnik verouka 2020/21

Urnik verouka v Postojni:


Prvi razred, (19. veroučencev) torek, 17.15-18.00. (Katehistinji Sonja Fajdiga in Mojca Gregorc)

Drugi razred, (21 veroučencev), ponedeljek, 16.00-16.50. (Katehistinja Helena Habič)

Tretji razred, (15 veroučencev), torek, 15.00-15.50. (Župnik Jožef Koren)

Četrti razred, (19 veroučencev), sreda, 14.45-15.35. (Katehistinja Marjana Bizjak)

Peti razred, (21 veroučencev), ponedeljek, 14.00-14.50, (Vikar Bogomir Trošt) in torek, 7.10-8.00, (Katehistinja Ana Glavač)

Šesti razred, (18 veroučencev), ponedeljek, 14.45-15.35. (Katehet Vladimir Fajdiga)

Sedmi razred, (19 veroučencev), ponedeljek, 15.00-15.50 (Vikar Bogomir Trošt) in sreda, 7.10-8.00. (Katehistinja Ana Glavač)

Osmi razred, (29 veroučencev), ponedeljek, 16.00-16.50 (Vikar Bogomir Trošt) in četrtek, 7.10-8.00 (Katehistinja Ana Glavač)

Deveti razred – birmanci, (21 veroučencev), torek,14.00-14.50 (Župnik Jožef Koren) in četrtek, 7.15-8.05. (Župnik Jožef Koren)

 

Urnik verouka v Studenem:

 

Drugi razred, (12 veroučecev) četrtek, 16.40-17.30, (Katehistinja Mateja Magajna)

Četrti razred, (6 veroučencev) (3. in 4. OŠ) v četrtek, 15.40-16.30, (Župnik Jožef Koren)

Šesti razred (8 veroučencev) (5. OŠ), sreda, 15.40-16.30, (Vikar Bogomir Trošt)

Sedmi razred (7 veroučencev) (6. in 7. OŠ), sreda, 16.40-17.30, (Vikar Bogomir Trošt)

Deveti razred – birmanci (8 veroučencev) (8. in 9. OŠ), četrtek, 16.40-17.30. (Župnik Jožef Koren)

Ali bo letos 1. r. v Studenem je odvisno do števila vpisanih. 

PRISPEVEK ZA VEROUČNO LETO 2020/21

Prispevek staršev za kritje stroškov veroučnega leta je:

- za enega veroučenca 20€,

- za več veroučencev iz iste družine pa za vse veroučence skupaj 30€.

Poleg prispevka za veroučno leto je potrebno kupiti tudi veroučne knjige. Knjige in cene so naslednje:

VEROUČNE KNJIGE IN ZVEZKI

Prvi razred, PRAZNUJEMO IN SE VESELIMO delovni zvezek + liturgični zvezek (10€+3€=13€)

Drugi razred, PRAZNUJEMO Z JEZUSOM – delovni zvezek + (10€+3€ = 13€)

Tretji razred, KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ – delovni zvezek + liturgični zvezek (10€ + 3€ = 13€)

Četrti razred, POT V SREČNO ŽIVLJENJE - delovni zvezek + liturgični (7€ + 3€=10€), knjiga (8€) predlagamo izposojo od lanskih veroučencev.

Peti razred, ZNAMENJA NA POTI K BOG - delovni zvezek + liturgični (7€ + 3€=10€), knjiga (8€) predlagamo izposojo od lanskih veroučencev.

Šesti razred, SKUPAJ V NOVI SVET - delovni zvezek + liturgični (7€ + 3€=10€), knjiga (8€) predlagamo izposojo od lanskih veroučencev.

Sedmi razred, RADI ŽIVIMO - delovni zvezek + liturgični (17€ + 3€=20€ - delovni zvezek se uporablja tudi v osmem razredu)

Osmi razred, Delovni zvezek isti, kot že v sedmem razredu + liturgični (3€)

Deveti razred – birmanci, IZBRANI - delovni zvezek (15€)