• Mr 4, 35-41, Jezus pomiri vihar Jezus in učenci so bili s čolnom na Genezareškem jezeru.   Jezus je v čolnu zaspal. Kmalu so se na nebu zbrali temni oblaki in prišel je vihar....