25. NEVERNI TOMAŽ

Objavljeno: 14. 04. 2020

25. LEKCIJA – NEJEVERNI TOMAŽ

Pozdravljeni!

Najprej si poglejte župnikov filmček in vam bo vse jasno. Youtube: https://youtu.be/7I-t0zx8NZA

Nato si poglejte še filmček o Jezusovem vstajenju in dogodkih, ki so sledili. Youtube: https://youtu.be/_IBmXHO9nvQ

Nato preberite skupaj zgodbo v delovnem zvezku na strani 110 in rešite nalogo na strani 111.

Naučite se tudi vsa tri vprašanja na strani 112.

Za konec skupaj s starši zapojte pesem: Jezus naš je vstal od smrti in rešite križanko na strani 113.

Pošljite župniku odgovor na naslednje vprašanje?

Kaj je naredil Jezus v Emavsu, preden so začeli jesti večerjo?

Odgovor lahko najdeš v Lk, 24,30. Ali pa tudi v filmčku, ki si ga videl.

Rešitev pošlji župniku po sms (041 379 468) ali po e-mailu (joze.koren@rkc.si)

Posnemajmo Jezusa pred vsakim skupnim kosilom in večerjo. Karantena je čudovita priložnost za to, ko smo vsi skupaj.

Pa še to:

Velikonočni čas

S slavjem velike noči začenjamo velikonočni čas, ki traja 50 dni, kar je sedem tednov po velikonočni nedelji. Nekateri dnevi so posebej pomembni:

dan

vsebina praznika

1.
12. 4. 20

velika noč, 1. velikonočna nedelja, slavje Jezusovega vstajenja od mrtvih, največji krščanski praznik: »tretji dan od mrtvih vstal«

 

velikonočni teden ali velikonočna osmina, 8 dni slavimo Vstajenje kakor prvi dan

8.
19. 4. 20

2. velikonočna nedelja ali bela nedelja, ker so novokrščenci do takrat nosili bela oblačila, ali nedelja Božjega usmiljenja po videnjih s. Faustine ali spomin na apostola Tomaža, ki se je prepričal, da je Jezus vstal, in izpovedal svojo vero vanj: Moj Gospod in moj Bog

22.
3. 5. 20

4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega pastirja, saj je Jezus rekel: »Jaz sem dobri pastir«, zato je to tudi svetovni molitveni dan za nove duhovne poklice: duhovnike, redovnice in redovnike, misijonarje, katehistinje ...

40.
21. 5. 20

vnebohod, slavje Jezusovega odhoda k Očetu: »šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega«

50.
31. 5. 20

binkošti, slavje prihoda Svetega Duha, kot molimo: »ki je Svetega Duha poslal«; rojstni dan Cerkve, ko so apostoli v moči Svetega Duha začeli oznanjevanje evangelija o Jezusu