25. NEVERNI TOMAŽ

Objavljeno: 12. 04. 2021

25. LEKCIJA – NEJEVERNI TOMAŽ

Pozdravljeni!

Najprej si poglejte župnikov filmček. Youtube: https://youtu.be/pptSoTkK1yg

 

Nato si poglejte še filmček o Jezusovem vstajenju in dogodkih, ki so sledili. Youtube: https://youtu.be/_IBmXHO9nvQ

 

Nato preberite skupaj zgodbo v delovnem zvezku na strani 110 in rešite nalogo na strani 111.

Naučite se tudi vsa tri vprašanja na strani 112.

Lahko se poskusite tudi s SPLETNIM KVIZOM https://www.liveworksheets.com/ys167984bj

Za konec pa skupaj s starši zapojte pesem: Jezus naš je vstal od smrti in rešite križanko na strani 113.

Pošljite župniku odgovor na naslednje vprašanje?

Kaj je naredil Jezus v Emavsu, preden so začeli jesti večerjo?

Odgovor lahko najdeš v Lk, 24,30. Ali pa tudi v filmčku, ki si ga videl.

Posnemajmo Jezusa pred vsakim skupnim kosilom in večerjo. Karantena je čudovita priložnost za to, ko smo vsi skupaj.

Pa še to:

Velikonočni čas

S slavjem velike noči začenjamo velikonočni čas, ki traja 50 dni, kar je sedem tednov po velikonočni nedelji. Nekateri dnevi so posebej pomembni:

dan

vsebina praznika


4. 4. 21

velika noč, 1. velikonočna nedelja, slavje Jezusovega vstajenja od mrtvih, največji krščanski praznik: »tretji dan od mrtvih vstal«

8. dni

velikonočni teden ali velikonočna osmina, 8 dni slavimo Vstajenje kakor prvi dan

11. 4. 21

2. velikonočna nedelja ali bela nedelja, ker so novokrščenci do takrat nosili bela oblačila, ali nedelja Božjega usmiljenja po videnjih s. Faustine ali spomin na apostola Tomaža, ki se je prepričal, da je Jezus vstal, in izpovedal svojo vero vanj: Moj Gospod in moj Bog

25. 4. 21

4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega pastirja, saj je Jezus rekel: »Jaz sem dobri pastir«, zato je to tudi svetovni molitveni dan za nove duhovne poklice: duhovnike, redovnice in redovnike, misijonarje, katehistinje ...

40. dni
13. 5. 21

vnebohod, slavje Jezusovega odhoda k Očetu: »šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega«

50. dni
23. 5. 21

binkošti, slavje prihoda Svetega Duha, kot molimo: »ki je Svetega Duha poslal«; rojstni dan Cerkve, ko so apostoli v moči Svetega Duha začeli oznanjevanje evangelija o Jezusu