6. razred - popoldne - 9. aprila 2020

Veliki teden in velika noč 2020

Dnevi svetega tridnevja so najpomembnejši dnevi naše vere, zato res lepo vabim, naj ne gredo mimo vas.

Veliki teden je teden od cvetne nedelje, 5. aprila, do sobote, 11. aprila

Sveto (ali: velikonočno) tridnevje je od velikega četrtka zvečer do velike noči zvečer).

Velikonočna osmina je od velike noči do bele nedelje (prvih 8 dni velikonočnega časa)

Posebej pomembni dnevi so konec velikega tedna in v začetku prvega velikonočnega:

Veliki četrtek zvečer – Jezus postavi sveto mašo in mašniško posvečenje, poti krvavi pot in moli v vrtu Getsemani – družinsko bogoslužje, prenos večerne svete maše

Veliki petek – Jezusa obsodijo, nese križ, trpi in umre na križu – se vzdržimo in ne jemo mesnih jedi, zmolimo križev pot (lahko v video ali pisni obliki), zvečer je bogoslužje velikega petka

Velika sobota - Jezus je v grobu – dan priprave na vstajenje, pripravimo velikonočne jedi, blagoslov ognja in jedi, ki ga lahko pripravite doma ali ga spremljate tukaj

Velika sobota zvečer  velikonočna vigilija (bdenje) - slavje luči, Božja beseda, velikonočna maša (lahko spremljaš TUKAJ)

Velika noč – Jezus vstane od mrtvih, se prikaže ženam in popoldne in zvečer učencem, postavi zakrament svete spovedi; slovesno sveto mašo lahko spremljaš tudi tukaj

Velikonočni ponedeljek – spomin na pot v Emavs (prenos sv. maše)

Druga velikonočna ali bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja – Jezus se prikaže apostolom, tudi Tomažu, ki izpove vero: »Moj Gospod in moj Bog«

Ker ni možno k obredom v cerkev, sodeluj pri domačem bogoslužju. Lahko si skupaj ogledate prenos. Še bolj pomembno je, da imate vsaj nekaj bogoslužja tudi sami.

Primerjaj pobude tukaj in na spletni strani župnije Postojna.

Blagoslovljene praznike tebi in vsem domačim,

 k. Vladimir