PONOVI IN PRAVILNO REŠI!

Objavljeno: 17. 03. 2020

Starši in veroučenci,

čeprav smo vsi v karatneni zaradi nalezljivega virusa, pa nikar ne obupujmo. Zaupajmo v Božje usmiljenje in Marijino pomoč. Zato vas vabim, da vsak dan skupaj molite tudi za vse, ki so se okužili z virusom COVID19, da bi čim prej ozdraveli, za vse ostale, pa da se ne bi nikoli nalezli tega nalezljivega virusa.

Kljub temu, pa vas po naročilu naših škofov, vabim, da se v teh dneh spomnite tudi na verouk in na pripravo na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo.

 

V ta namem predelajte skupaj (starši in otroci) naslednje naloge:

V tem tednu naj otroci v delovnem zvezku na straneh 94 - 97 rešijo naloge. Gre za utrjevanje snovi. Starše pa prosim, da skupaj z njimi pregledate reštive in se o njih pogovorite.

Nasvet za starše: Ko že držite v rokah otrokov delovni zvezek, ga prelistajte tudi nazaj in poglejte ali so narejene že vse naloge za nazaj. Če niso naj jih otroci lepo naredijo.

Na koncu leta bomo pregledali njihove delovne zvezke in ovrednotili njihovo delo. Domače naloge so obvezne tudi za tiste lekcije, ko so bili otroci zaradi bolezni ali kakega drugega razloga odsotni. Veroučenčev zvezek je precej dobra slika ne samo otrokovega ampak tudi odnosa staršev do verouka.

To bo za ta teden dovolj, novo katehezo pričakujtev prihodni torek.

Pa še to!

Smo že v trejtem postnem tednu. Torej na polovici postnega časa. Še naprej se potrudimo, da bomo vztrajali v molitvi (jutranji, večerni in pred kosilom), postu (odpovedi odvečnemu), in dobrih delih.

V tem tednu bomo začeli tudi teden družine.

Potekal bo od četrtka, 19. 3., (Praznik sv. Jožefa) do srede, 25. 3. (Praznik Marijinega oznanjenja). Geslo tedna družine je »Kdor se uči, je mlad.« Na spletni strani portala pridi in poglej  https://portal.pridi.com/2020/03/05/teden-druzine-2020-kdor-se-uci-je-mlad-2/ najdete predloge za obhajanje tedna družine v družinskem krogu. Pri tem vam bo v pomoč zloženka, ki jo najdete na https://portal.pridi.com/wp-content/uploads/2020/03/Zlo%C5%BEenka-A4-Teden-dru%C5%BEine-2020.pdf

Vabim vas, da ob zgodbi in molitvi vsak dan oblikujete družino večerno bogoslužje.

Zberite se ob družinski mizi. Prižgite svečko in jo postavite na mizo, zraven lahko postavite tudi sliko Jezusa ali Svete družine ali križ.

  • Lepo se pokrižajte v imenu Očeta in sina....
  • Nato preberite zgodbo za vsak dan in se pogovorite ob njej. na portalu pridi in poglej
  • Na koncu zgodbe so tudi vprašanja in predlog za molitveni namen.
  • Na koncu zmolite še molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

 

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čimprej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezniin se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

  • Sv. Marija, zdravje bolnikov prosi za nas.
  • Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni prosi za nas.
  • Vsi božji svetniki in svetnice prosite za nas.

 

Nato preberimo še naslednje prošnje:

 

  1. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev. Vsi: Prosimo te, usliši nas.
  2. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. Vsi: Prosimo te, usliši nas.
  3. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. Vsi: Prosimo te, usliši nas.