Markov evangelij skozi postni čas

Objavljeno: 26. 02. 2018

Premišljevanja za VSAK DAN postni čas MARKOV EVANGELIJ (Word doc.)

Premišljevanja za VSAK DAN postni čas MARKOV EVANGELIJ (Adobe Reader pdf.)