Urnik verouka za veroučno leto 2017 / 2018

URNIK VEROUKA 2017/2018 - POSTOJNA

Razred

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Predšolski

 

17.15 – 18.00

kat. Mojca Gregorc

     

1 razred A

 

16.30 -17.30

(1 in 3 teden)

žpk. Jožef Koren

     

1 razred B

   

17.00 – 18.00

(2 in 4 teden)

žpk. Jožef Koren

   

2 razred A

16.00 – 17.00

kat. Helena Habič

       

2 razred B

   

7.10 -8.10

kat. Helena Habič

   

3 razred A

 

15.30 – 16.30

žpk. Jožef Koren

     

3 razred B

       

7.10 - 8.10

žpk. Jožef Koren

4 razred A

   

15.00 - 16.00

kat. Marjana Bizjak

   

4 razred B

7.10 – 8.10

kat. Marjana Bizjak

       

5 razred A

7.10 - 8.10

kat. Jože Jurca

       

5 razred B

     

16.00 -17.00

kat. Jože Jurca

 

6 razred A

     

14.30 – 15.30

kat. Vladimir Fajdiga

 

6 razred B

   

7.10 – 8.10

kat. Vladimir Fajdiga

   

7 razred A

14.30-15.30

dhp. Alan Tedeško

       

7 razred B

     

7.10 - 8.10

dhp. Alan Tedeško

 

8 razred A

 

14.30 -15.30

žpk. Jožef Koren

     

8 razred B

 

7.10 -8.10

žpk. Jožef Koren

     

9 razred A

     

14.30 -15.30

dhp. Alan Tedeško

 

9 razred B

       

7.10 - 8.10

dhp. Alan Tedeško

URNIK VEROUKA 2017/2018 - STUDENO

Razred

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

           

1 razred A

 

16.50 - 17.50

(2 in 4 teden)

žpk. Jožef Koren

     

2 razred A

       

16.30 - 17.30

žpk. Jožef Koren

3 razred A

       

4 razred A

     

 

15.30 -16.30

dhp. Alan Tedeško

 

5 razred A

     

 

16.30 -17.30

dhp. Alan Tedeško

6 razred A

       

7 razred A

       

7 in 8 skupaj

15.30 – 16.30

žpk. Jožef Koren

8 razred A

       

9 razred A

 

priključi mladinski skupini po maši

     

 

OKVIRNI URNIK VEROUKA V POSTOJNI:

 

Predšolski,     v torek od 17.15 – 18.00,                                           kat. Mojca Gregorc

 

1. razred A,     vsak 1 in 3 torek v mesecu ob 16.30 -17.30,             žpk. Jožef Koren

1. razred B,     vsako 2 in 4 sredo v mesecu ob 17.00 – 18.00,         žpk. Jožef Koren

Veroučenci 1 razreda potrebujejo zvezek 1 - PRAZNUJEMO IN SE VESELIMO in LITURGIČNI ZVEZEK

Uvodno srečanje za starše in veroučence 1 razreda je v sredo, 6. 9. ob 16.30 v župnijski dvorani v Postojni.

2. razred A,     v ponedeljek ob 16.00 -17.00,                                   kat. Helena Habič

2. razred B,     v  sredo ob 7.10 – 8.10,                                             kat. Helena Habič

Veroučenci 2 razreda potrebujejo zvezek 2 - PRAZNUJEMO Z JEZUSOM in LITURGIČNI ZVEZEK

3. razred A,     v torek ob 15.30 – 16.30,                                           žpk. Jožef Koren

3. razred B,     v petek ob 7.10 – 8.10,                                              žpk. Jožef Koren

Veroučenci 3 razreda potrebujejo zvezek 3 - KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ in LITURGIČNI ZVEZEK

4. razred A,     v ponedeljek ob 7.10 - 8.10,                                      kat. Marjana Bizjak

4. razred B,     v sredo ob 15.00 -16.00,                                            kat. Marjana Bizjak

Veroučenci 4 razreda potrebujejo zvezek in knjigo POT V SREČNO ŽIVLJENJE in LITURGIČNI ZVEZEK

5. razred A,     v ponedeljek ob 7.10 – 8.10,                                     kat. Jožef Jurca

5. razred B,     v četrtek ob 16.00 -17.00,                                          kat. Jože Jurca

Veroučenci 5 razreda potrebujejo zvezek in knjigo ZNAMENJA NA POTI K BOGU in LITURGIČNI ZVEZEK

6. razred A,     v sredo ob 7.10 – 8.10,                                              kat. Vladimir Fajdiga

6. razred B,     v četrtek ob 14.30 – 15.30,                                        kat. Vladimir Fajdiga

Veroučenci 6 razreda potrebujejo zvezek in knjigo SKUPAJ V NOVI SVET in LITURGIČNI ZVEZEK

7. razred A,     v ponedeljek ob  14.30-15.30,                                  dhp. Alan Tedeško

7. razred B,     v  četrtek ob 7.10 - 8.10,                                            dhp. Alan Tedeško

Veroučenci 7 razreda potrebujejo zvezek in knjigo KDO JE TA? in LITURGIČNI ZVEZEK

8. razred A,     v torek ob 7.10 -8.10,                                                žpk Jožef Koren

8. razred B,     v torek ob 14.30 do 15.30,                                         žpk Jožef Koren

Veroučenci 8 razreda potrebujejo zvezek in knjigo V ŽIVLJENJE in LITURGIČNI ZVEZEK

9. razred A,     v četrtek ob 14.30 – 15.30,                                        dhp Alan Tedeško

9. razred B,     v petek ob 7.10 – 8.10,                                              dhp Alan Tedeško

Veroučenci 9 razreda počakajo z nakupom veroučnih knjig do dogovora z dhp. Alanom Tedeškom